ป้ายร้านอาหารแบบใหม่ ป้ายร้านอาหาร

เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับป้ายร้านอาหาร

เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับป้ายร้านอาหาร

ป้ายร้านอาหาร มีขึ้นเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้แก่ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของร้าน ประเภทของอาหารที่มีขายภายในร้าน โดยส่วนใหญ่จะรวมไปถึงเวลาทำการของร้านนั้นๆ หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ

ป้ายร้านอาหารน่ารู้

ในปัจจุบัน “ป้ายร้านอาหาร”ที่พบกันมากมี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ป้ายแบบสว่าง พบได้มากในร้านอาหารที่เปิดทำการในเวลากลางคืน ป้ายร้านประเภทนี้มักจะเป็นกล่องพลาสติกมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นกล่องโปร่งแสงที่มีข้อความเป็นสติ๊กเกอร์แบบโปร่งแสงหรือรูปสกีนสีต่างๆอยู่บนกล่องและมีหลอดไฟอยู่ภายใน นิยมใช้หลอดไฟสีขาวเพราะมีความสว่างและเห็นได้ชัดเจน ประเภทที่สอง คือ ป้ายแบบเป็นวัสดุแบบทึบแสง เช่น ป้ายพื้นอลูมิเนียม ป้ายกล่องไวนิล เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุจำพวกหลอดไฟเพื่อทำให้ป้ายเกิดความชัดเจนขึ้น ป้ายประเภทนี้จึงพบได้มากในป้ายร้านอาหารที่เปิดทำการในเวลากลางวัน และป้ายร้านค้าทั่วไปๆ

ป้ายร้านอาหารตามห้าง

เพราะป้ายร้านอาหารจัดเป็นป้ายประเภทหนึ่งจึงต้องทำการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยกเว้นแต่ว่าป้ายนั้นจัดอยู่ในประเภทของป้ายที่ไม่ต้องทำการเสียภาษี โดยชนิดของป้ายที่ไม่ต้องทำการเสียภาษี เช่น ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์   ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  หรือป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน เป็นต้น

โดยทั่วไปป้ายในร้านอาหารไม่ได้มีเพียงป้ายแสดงชื่อร้านเท่านั้น แต่ยังมีป้ายแสดงเมนูในร้านอาหารอีกด้วย โดยป้ายแสดงเมนูในร้านอาหารนี้ไม่ต้องเสียภาษีตามข้อยกเว้นที่ว่า “ ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์”  แต่อย่างไรก็ตามป้ายแสดงเมนูในร้านอาหารมีราคาที่แพงกว่าการทำเมนูอาหารเป็นแบบสมุดเล็กๆหรือกระดาษเคลือบพลาสติก หรือ ทั้งยังทำการแก้ไขข้อความได้ยากกว่าด้วย ทำให้ปัจจุบันเราพบป้ายแสดงเมนูในร้านอาหารได้น้อยลงกว่าแต่ก่อน รวมไปถึงการใช้เป็นกระดานแบบใช้ชอล์คเขียนแทนการใช้ป้ายนั่นเอง

ป้ายร้านอาหารเบเกอรี่

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.