ป้ายร้านอาหารแบบใหม่ ป้ายร้านอาหาร

รูปแบบต่างๆ ของป้ายร้านอาหาร

รูปแบบต่างๆ ของป้ายร้านอาหาร

 

ป้าย ความหมายตามพจนานุกรม จะหมายถึง วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ป้ายร้านอาหารก็มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการให้เป็นที่รู้จักเพื่อหารายได้เข้าร้าน ปัจจุบันเราสามารถพบป้ายร้านอาหารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

wood6

 

ป้ายแบบกล่อง พบได้มากในร้านอาหารที่เปิดทำการในเวลากลางคืน ป้ายร้านประเภทนี้มักจะเป็นกล่องพลาสติกมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นกล่องโปร่งแสงที่มีข้อความเป็นสติ๊กเกอร์แบบโปร่งแสงหรือรูปสีต่างๆถูกเพ้นท์หรือสกรีนอยู่บนกล่องและมีหลอดไฟอยู่ภายใน นิยมใช้หลอดไฟสีขาวเพราะมีความสว่างและเห็นได้ชัดเจน

ป้ายแบบติดตั้งบนผนัง เช่น ป้ายพื้นอลูมิเนียม ป้ายกล่องไวนิล เป็นต้น ซึ่งจะใช้วัสดุแบบพื้นแข็งเป็นฐานและมีข้อความติดยึดไว้บนป้ายทั้งแบบนูนสูงหรือแบบติดเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้ ป้ายประเภทนี้จึงพบได้มากในร้านอาหารที่เปิดทำการในเวลากลางวัน และป้ายร้านค้าทั่วไปๆ

ป้ายแบบกระดานดำ ซึ่งป้ายร้านอาหารประเภทนี้จะสามารถแก้ไขข้อความได้ แต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าป้ายทั่วไปเล็กน้อย และไม่สามารถใช้ได้ในเวลากลางคืนถ้าไม่มีการติดตั้งไฟเพื่อให้ความสว่างเข้าไป ป้ายแบบนี้จึงนิยมใช้ในร้านกาแฟ โดยอาจจะมีการใส่ตัวอย่างเมนูและราคาได้ภายใต้ชื่อร้าน

newtable5ป้ายร้านอาหารตามห้าง

ป้ายแบบหลอดไฟ ป้ายร้านแบบนี้มักใช้หลอดไฟ LED มาสร้างเป็นข้อความ โดยอาจจะติดตั้งไปบนผนังร้านเลยหรือจะติดตั้งบนแผงวงจรไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่ชนิดของหลอดไฟ LED มีการใช้งานทั่วไปในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารที่เปิดให้บริการตอนกลางคืน

ป้ายแบบป้ายไฟที่สามารถเขียนใหม่ได้ นวัตกรรมที่เข้ามาใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักนักในประเทศไทย โดยป้ายแบบนี้จะใช้หลอดไฟ LED และปากกาสะท้อนแสงเข้ามาช่วย ลักษณะป้ายเป็นป้ายหรือกระจกพื้นหลังสีดำ มีหลอดไฟ LED ติดตั้งอยู่เหนือสุดของป้าย อาจจะใช้เป็นไฟกระพริบหรือไฟที่เปิดตลอดก็ได้ แสงจากหลอดไฟนี้เองที่จะทำให้ข้อความจากปากกาสะท้อนแสงนี้เด่นขึ้น เป็นการทำป้ายแบบง่ายๆที่สามารถหาได้ตามร้านอาหารขนาดเล็ก และจะใช้การผลสมสีเพื่อเปลี่ยนสีข้อความก็ได้ โดยการเปลี่ยนสีของหลอดไฟนั่นเอง

นี่ก็เป็นตัวอย่างป้ายที่สามารถพบได้ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความแตกต่างทั้งในด้านการใช้งาน ราคาในการทำและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของป้ายร้านก็เกิดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นนั่นเอง แต่วัตถุประสงค์ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ป้ายร้านอาหารแบบแขวน

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.