ป้ายร้านอาหารแบบใหม่ ป้ายร้านอาหาร

วางแผนเปิดร้านอาหาร

วางแผนการประกอบการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่สำหรับผู้ประกอบการบางรายอาจนำไปสู่การประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางอย่างเช่น “ร้านอาหารชื่อดัง ” ตามห้างสรรพสินค้าในแต่ละจังหวัด  การที่เราจะทำให้ร้านอาหารกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลได้นั้นเราก็ควรที่จะคิดและวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ ยั่งยืนและมีความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตในอนาคต  เพราะธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้คือธุรกิจที่รู้จักวางแผนการประกอบธุรกิจมาเป็นอย่างดี  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างดีเยี่ยม  สร้างกำไรให้กับผลการประกอบการได้เป็นกอบเป็นกำโดยที่ยอดของลูกค้าไม่ลดน้อยลงไปแม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจะซบเซ้าหรือย่ำแย่แค่ไหนก็ตาม  การวางแผนธุรกิจร้านอาหารที่ดีควรคำนึงถึงหลักต่อไปนี้

เปิดร้านอาหาร

 

  1. ผู้ประกอบต้องเล็งเห็นว่าร้านอาหารของตนเองนั้นมีจุดแข็งคืออะไร  จุดอ่อนคืออะไร  รู้จักคิดแก้ไขปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของร้านอาหารของตนเองมาเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้พร้อมกับการพัฒนาจุดแข็งของร้านให้ดีไม่เหมือนใคร  ข้อมูลในส่วนนี้ควรศึกษาอยู่เป็นระยะๆเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์จะได้เข้าไปแก้ไขและพัฒนาได้ตรงจุดและรวดเร็ว
  2. รู้จักบริการแหล่งเงินทุนให้พอเหมาะกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต  เพราะการประกอบธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารให้เจริญก้าวหน้าซึ่งอาจจะเป็นการขยายร้านอาหารให้ใหญ่ขึ้นรองรับจำนวนลูกค้าได้มากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มหรือขยายสาขาในสถานที่แห่งอื่น
  3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานทุกคนได้อย่างลงตัว  พนักงานร้านอาหารแต่ละคนถือเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ร้านอาหารดีขึ้นหรือแย่ลงได้  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจนจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและหน้าที่ที่ต้องทำได้อย่างถูกต้อง  พนักงานทุกคนจะรู้ว่าตนเองควรจะทำอะไรบ้างสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  4. โอกาสในการเติบโต  นอกจากกำไรที่ได้มาจากการทำธุรกิจแล้วความเจริญเติบโตของธุรกิจก็เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนเริ่มทำธุรกิจร้านอาหารหรือไม่เช่นกัน  การสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตอาจจะอยู่ในรูปแบบของการขยายธุรกิจในแบบต่างๆเช่น การขยายสาขาหรือการเพิ่มพื้นที่ให้บริการภายในร้านให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  5. การวางแผนรับมือหรือจัดการกับปัญหาเบื้องหน้า  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้นหรือระยะยาวผู้ประกอบที่ดีก็ควรจะหามาตรการรองรับพร้อมทั้งรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีเช่นปัญหาการให้บริการลูกค้าอาจจะแก้ไขโดยการจัดอบรมพนักงาน ให้ความรู้ใหม่ๆหรือรับพนักงานเข้ามาเพิ่มเมื่อเห็นว่าจำนวนพนักงานภายในร้านไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าในแต่ละวันเป็นต้น
  6. ความมั่นคงของธุรกิจ  ธุรกิจที่จะอยู่รอดต่อไปคือธุรกิจที่มีความมั่นคงสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมหรือการเมืองได้  แม้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจมากหรือน้อยเพียงใดแต่กิจการก็จะดำเนินต่อไปได้เช่นภาวะข้าวของแพง  ผู้ประกอบการอาจจะใช้เหตุผลจูงใจในการทางอาหารนอกบ้านอย่างการลดราคาอาหารราคาแพงของร้านกระตุ้นให้ดูน่าสนใจในหมู่ของผู้บริโภคที่เดินทางผ่าน

เมนูอาหาร

 

การวางแผนธุรกิจล่วงหน้านอกจากจะช่วยรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจร้านอาหารล่วงหน้าแล้วยังช่วยบ่งชี้แนวทางในการดำเนินงานของธุรกิจว่าควรเป็นไปในทิศทางใดต่อไป  พร้อมทั้งใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อหาว่าธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะใช้เป็นเอกสารทางด้านความคิดในการยื่นคำร้องของกู้เงินกับสถานบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนสำหรับการประกอบการธุรกิจร้านอาหารของคุณ   หลักในการเขียนและการวางแผนธุรกิจที่ถูกต้องจะต้องกำหนดหัวข้อ ประเด็นและวิธีการดำเนินงานหรือแก้ไขให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลดปัญหาความวุ่นวายของธุรกิจล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น   แผนธุรกิจจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร  ธุรกิจร้านกาแฟและธุรกิจประเภทอื่นๆ  ที่จะต้องกำหนดขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มทำในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิขของคุณเอง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.